برنامه های جشنواره

برنامه سمینارهای جشنواره:

 • ساعت ۱۲:۳۰ ……….. تحویل کارت های رجیستری افراد ثبت نام شده
 • ساعت ۱۳ ……….. سمینار  و نشست تخصصی شماره ۱
 • ساعت ۱۵ ……….. سمینار و نشست تخصصی شماره ۲
 • ساعت ۱۷ ……….. پذیرایی عصرانه و استراحت
 • ساعت ۱۷:۳۰ ……. سمینار و نشست تخصصی شماره۳
 • ساعت ۱۹ ……….. سمینار و نشست  شماره ۴ مربوط به اسپانسرها
 • ساعت ۲۰ ……….پذیرایی پیش از برنامه اصلی و استراحت

برنامه اصلی  جشنواره :

 • ساعت ۲۰:۳۰ ……….. سخنرانی ها و رونمایی از کتاب و پوستر ویژه اولین جشنواره  فودکورت برتر
 • ساعت ۲۱ …………… اعلام و اهدای جوایز به برگزیدگان و فودکورت های برتر، اهدای لوح های تقدیر به مدیران و کارشناسان منتخب خدمات برتر  فودکورت و جشن ویژه همایش
 • ساعت ۲۲:۳۰ ……….. پذیرایی شام از مهمانان
 • ساعت ۲۳:۳۰ ……….. پایان مراسم