سمینارها

نشست تخصصی اول:
  • بررسی نقش و جایگاه مارکتینگ، برندینگ و تبلیغات در راه اندازی و مدیریت فودکورت ها:

در این نشست تخصصی که با حضور ۵ کارشناس از حوزه های مارکتینگ، برندینگ، تبلیغات، فضای مجازی و رسانه  برگزار می شود به نقش موارد یاد شده در مطالعات اولیه و جانمایی فودکورت، بازاریابی و راه اندازی فودکورت، تبلیغات، مدیریت و بهره برداری بهینه از آن پرداخته خواهد شد و سخنرانان علاوه بر انتقال تجربیات خود در زمینه های یاد شده به سوالات حضار در این زمینه نیز پاسخ خواهند داد. فضای مجازی و بهره برداری از آن و نقش رسانه ها در موفقیت یا عدم موفقیت فودکورت ها از دیگر مباحث این بخش می باشد.

نشست تخصصی دوم:
  • بررسی قوانین جاری در اخذ جواز کسب،استانداردهای گواهی بهداشت و گواهینامه های بین المللی، راهکارهای مالیاتی و بیمه فودکورت ها:

در این نشست تخصصی نیز که با حضور  ۶ کارشناس از اتحادیه های صنفی مرتبط، اداره بهداشت، اداره اماکن، نمایندگانی از شرکتهای اعطا کننده گواهینامه های بین المللی استاندارد، نماینده اداره مالیات و یکی از بیمه های معتبر کشور برگزار خواهد شد مباحث کلیدی و مشکلات و دغدغه های مهمانان و شرکت کنندگان در نشست تخصصی، مورد بحث قرار گرفته و قوانین متقن و جاری توسط کارشناسان به حضار منتقل خواهد شد.

نشست تخصصی سوم: